De ervaringsdeskundige

Er is geen woord, geen functietitel, die op dit moment zoveel wordt aangeduid als ervaringsdeskundige. Ga de zoekmachine of de vacaturebanken er maar eens op na en je zult versteld staan…

Er bestaan ondertussen ervaringsdeskundigen binnen allerlei gebieden en sub-sectoren, zoals ervaringsdeskundigen GGz, verslaving, eetstoornissen, familie-ervaringsdeskundigen, ervaringsdeskundigen autisme, ervaringsdeskundigen nieuwetijdskinderen, ouders van kinderen met psychische problemen, ervaringsdeskundigen AD(H)D, leven met armoede, leven met WAJONG, leven met NAH, burn-out, ervaringsdeskundige hulpverleners, ervaringsdeskundigen omgaan met drama Parijs…

We zijn het een beetje aan het kwijtraken; de betekenis van ervaringsdeskundigheid. Dit past wel enigszins bij de tijdsgeest. Zoals in het recente verleden hetzelfde gebeurde met de ‘coach’, lijkt nu hetzelfde zich te herhalen met deze functie. Als reactie op de vermarkting van de maatschappij, de financiële opdrachten die organisaties en ook opleidingen krijgen en de behoefte aan eigen identiteitsvorming ontstaat ook deze hokjesvorming. Terwijl de oorspronkelijke herstelgedachte tijdens het ontstaan van ervaringsdeskundigheid als betekenis en functie juist een tegenbeweging was tegen het plaatsen in hokjes.

Oorspronkelijk waren ervaringsdeskundigen generalisten. Dat wil zeggen dat eigen ervaringen en de ervaringen van anderen geïntegreerd zouden moeten raken in het denken, voelen en handelen van de ervaringsdeskundigen. Dat was een belangrijk onderdeel van het herstel. Daarvoor is veel zelfreflectie nodig, groeien en bewust worden en los komen van je eigen verhaal. Bij onder andere de WMEE training was dat één van de uitgangspunten. De ervaringen, diepte- en keerpunten van de ander vulden het eigen verhaal, dus de deskundigheid aan.

Ik hoop dat we ons met elkaar niet teveel zullen laten leiden door de tijdsgeest en politieke verzakelijking, maar dat we samen de functie ervaringsdeskundige cq ervaringswerker op waarde blijven schatten en inzetten.