Gemeente: borg het ervaringswerk

creeer-ruimtevoor-ervaringswerk

Ervaringswerk, inzet van ervaringsdeskundigheid in wijk, buurt, stad en instelling is niet meer weg te denken. Het is een tak van welzijn en zorg die zich meer en meer bewijst als effectief en van grote waarde voor herstelondersteunende projecten en producten. Bewoners met een hulp- en zorgvraag vinden de weg naar de ervaringswerkers en plekken waar mogelijkheden worden geboden om te werken aan eigen herstel, kracht en ontwikkeling. Herstelcoaches en ervaringswerkers met velerlei expertises bieden een antwoord op een behoefte die aansluit bij de huidige ontwikkelingen, waarbij meer beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en samenkracht.

De directe omgeving, het netwerk en de community lopen dwars door de formele zorg, wat de vraag oproept waarom er nog steeds systematisch scheidslijnen worden getrokken tussen de formele en informele zorg, tussen instellingen en tussen gemeente en burger. Dit dreigt te verworden tot een scheidslijn die er formeel is, maar praktisch niet goed uitvoerbaar meer is. Bovendien sluit dit ook niet meer aan bij de landelijke ontwikkeling waar ervaringswerkers tot in de haarvaten van zorg, welzijn, gemeente en beleid werkzaam zijn.

Niet iedere ervaringsdeskundige heeft de ambitie of mogelijkheid om te gaan voor een betaalde functie binnen één van de sectoren. De inzet van het eigen verhaal om naast de ander te staan, te ondersteunen, te bekrachtigen en hoop te bieden is een waardevol doel en met name wanneer dit plaatsvindt in een herstelcommunity met peers die elkaar in hun kwaliteiten aanspreken. Voor ervaringswerkers die zich verder willen ontwikkelen op de participatieladder en een eigen inkomen willen verwerven moet de gemeente ruimte creëren.

De gemeente is de partij die het belang en de waarde van ervaringswerk in wijk en stad moet inzien en daar actie in ondernemen. Zij moet in gesprek gaan met de pioniers, uitwisselen en van daaruit concreet werk maken, samen met de ervaringswerkers en organisaties die hiermee ervaring hebben. De gemeente kan dan in samenspraak functieplaatsen vrijmaken en de positie van ervaringswerkers verstevigen. Dat is niet slechts in het voordeel van de ervaringswerkers zelf, maar zeker ook voor de burgers die er gebruik van maken en niet in de laatste plaats voor de gemeente zelf. Hulp-en zorgroutes korter maken en zelfredzaamheid vergroten zijn immers ook doelen van de gemeente zelf.