grenzen

Actief zijn in je eigen wijk heeft een ongekende charme. Je zit er dicht bovenop en ziet, hoort en voelt de vibratie van het wijkgebeuren terwijl je er deel van uit maakt. Je komt nu eenmaal gemakkelijker in contact met mensen die je buren zijn, die je op straat en in de winkel tegen komt en waar je samen het nieuwe jaar mee in luidt.

Verstoppen in een gebouw zit er niet bij. Doorlopen als een wijkbewoner je aanspreekt is niet erg vertrouwen wekkend en jezelf afsluiten als de ander een beroep op je doet is wel erg afwijzend. Toch?

Ervaringsdeskundige zijn in de wijk confronteert je met iets wezenlijks. Namelijk, wat zijn eigenlijk de grenzen aan je rol, je functioneren? Zijn die er nog wel?

Terwijl de opkomende trend in het welzijnswerk, maar ook in de zorg, is om jezelf steeds meer open te stellen en de ‘professionele distantie’ af te werpen, komt er een nieuwe vraag om te hoek kijken. Waar leg je je grenzen? En welke rol vervul je, op welk moment? Ervaringsdeskundigen GGz worden geacht zichzelf, hun kwetsbaarheid, verhaal, herstel en kracht in te zetten in hun functioneren. Met andere woorden: zichzelf. Dat is exact de meerwaarde van ervaringswerk. En dat is waar cliënten zich in aangesproken voelen; ze voelen zich in een gelijkwaardig contact (h)erkend en ondersteund. Maar wat gebeurt er als je jezelf in je eigen woonomgeving inzet? Wanneer ben je dan eigenlijk ‘vrij’ ?

Persoonlijk vind ik dit soms ingewikkeld. Het doet mij realiseren dat ik zelf bepaalde regels op moet stellen, voor mijzelf, mijn eigen gezondheid. Dat ik ruimte moet maken, steeds weer, voor een stuk eigenheid, privé, afstand en momenten van niet – beschikbaarheid. Hoe ik dat vorm geef is een zoektocht. Het is ook heel persoonlijk, want er zijn geen ‘protocollen’ voor. Het betekent bijvoorbeeld dat ik mijn ontspanning voornamelijk buiten de eigen wijk zoek en vind, dat ik een vrije dag incalculeer en dat ik een sterk onderscheid maak tussen vriendschap en contact met wijkbewoners die ik ondersteun.

Grenzen en rollen bepalen heeft in eerste instantie te maken met bewustwording. Vanuit bewustwording maak je vervolgens keuzes waar en hoe je je grenzen bepaalt en aangeeft. Het is van essentieel belang bij het werken in de wijk. Want alleen vanuit een goede, gezonde basis kun je optimaal functioneren.