Om de tafel voor een goed gesprek

dsc00561

 

Iedere maand bedenken we een nieuw thema. Deze keer wilden we eens een originele invalshoek en kozen voor: ‘een georganiseerde chaos of een chaotische organisatie?’. Nog een uitdaging, verwachtten we, om daar iets uit te krijgen. Nu is onze ervaring dat een goed gesprek met wijkbewoners onder passende en lichte aansturing goed mogelijk is, maar het is toch iedere keer afwachten waar het toe leidt. We laten ons graag verrassen, zowel door de wijkbewoners die er al of niet op af komen als door de sfeer en ontwikkeling van de bijeenkomsten zelf. Ook deze bijeenkomst werd er één waar ik achteraf met een zeer positief gevoel op terug kijk. Elke deelnemer vond herkenning in het thema in zijn of haar leven en ieder op de eigen, persoonlijke wijze. Zo kwam ter sprake hoe emotie en stemming van invloed kan zijn op de directe leefomgeving, het huishouden en dagelijkse planning. Handige adviezen werden uitgewisseld hoe dan toch regie te houden of terug te vinden of zo nodig hulp in te schakelen. Bovendien kwam naar voren dat chaos een bepaalde charme kan hebben en in een acceptabele mate zelfs prettig kan zijn. Dat heeft ook te maken met de behoefte aan een bepaalde mate van vrijheid en creativiteit. Maar men was het er toch wel over eens dat zichzelf verliezen in chaos de behoefte aan structuur weer aantrekt.

Samenkomen in een themagesprek als zodanig blijkt niet zelden slechts een middel om te komen tot allerlei positieve neveneffecten. Er ontstaan nieuwe contacten vanuit een sfeer van vertrouwelijkheid, er worden persoonlijke hulpvragen gesteld en als het niet zo goed gaat met een deelnemer is daar ruimte voor. Doordat we als ervaringswerkers zelf open zijn en veel ruimte en flexibiliteit bieden, voelen de deelnemers meer veiligheid en acceptatie. Ik vind dat een mooi iets. Dat maakt dat we dit ook al een tijd doen; het geeft oneindig veel terug. Het concept is relatief eenvoudig, maar de inhoud groots. Omdat het werkt. Ondertussen gaan we ons weer bezinnen op ons volgende, originele thema.