Ruimte voor iedereen

 

ruimtevooriedereen

 

 

Ruimte in het openbare leven is iets waarvan we allemaal vinden dat iedere burger daar recht op heeft. We vinden dat iedereen mee moet kunnen doen en dat een individu niet gedwongen uitgezonderd mag worden. De meesten van ons vinden dat althans. En dat is een goed streven, omdat we in principe sociale wezens zijn en de behoefte kennen ergens deel van uit te maken. Deelname betekent niet slechts aanwezig zijn met andere mensen in één ruimte; het houdt bovendien in dat we enige invloed hebben en iets toevoegen aan deze gezamenlijkheid. Ook hebben we behoefte aan een bepaalde mate van onszelf gezien en gewaardeerd voelen.

Met de wekelijkse Vitale Inloop proberen we een plek te creëren, waarbinnen dat mogelijk is. Dit doen we bewust in een pand met een laagdrempelige uitstraling, een huiselijke sfeer en niet-institutionele vormgeving. Het ligt midden in de wijk en is goed bereikbaar, waardoor eventuele drempels zo laag mogelijk worden gehouden. Onze waarden en attitude zijn gestoeld op presentie en herstelondersteuning. In ons aanbod trachten we op inventieve manier niet onszelf, maar de bezoekers op de voorgrond te zetten. Zij zijn de leidende kracht in het onderling supporten, zelfontplooiing en het ontdekken van wie ze zijn en wat ze wensen. Onze rol als ervaringswerkers ligt met name in het mogelijk maken, het bieden van een programma en ruimte om te experimenteren.

Ik vind het heel bijzonder om te ervaren dat wijkbewoners vaak uitstekend in staat blijken hun eigen proces vorm te geven en hun persoonlijke talenten als vanzelf boven tafel komen met enige aanmoediging en soms wat sturing. Dan blijken ze in staat om zelf de regie te nemen over een deel van het programma, een rol te ontdekken die hen aanspreekt en krachtig maakt. Door ruimte te bieden aan kwetsbare thema’s en onderlinge uitwisseling ontstaat tevens ruimte voor respect en zelfvertrouwen. Door de focus te verleggen van de psychische klachten naar mogelijkheden en aspiraties wordt een nieuwe betekenis gegeven aan het dagelijks leven en soms ook de toekomst.

Is een Vitale Inloop een vervanger voor de individuele coaching in de wijk? Niet altijd. Niet alle wijkbewoners gedijen goed in een groep en willen dat ook niet. Er kan meer persoonlijk gesprek nodig zijn, meer 1-op-1 interactie.  Het zal vermoedelijk altijd naast elkaar blijven bestaan. Wel ben ik er van overtuigd dat het deelnemen aan de Vitale Inloop voor veel wijkbewoners met psychische problemen een aanvullende plek kan zijn om het eigen kleine netwerk te vergroten, perspectief te verbreden en herstel te bevorderen. Naast de ondersteuning van de professional en/of ervaringswerker is het mogelijk via dergelijke supportgroepen weer actiever deel te nemen aan het openbare leven.